Symulacja odlewów

Oferujemy możliwość wykonania symulacji odlewów w programie PROCAST. Symulacja komputerowa procesów zalewania i krzepnięcia odlewów pozwala zamodelować proces odlewania dzięki czemu możemy zminimalizować koszty wdrożenia odlewu do produkcji.